We behartigen de belangen van zwangere vrouwen

De geboortezorg is een complex veld met veel verschillende spelers. Dit kan voor de zwangere vrouw overweldigend zijn. Om ervoor te zorgen dat er met en niet vooral over haar gepraat wordt, is het van belang dat ze actief wordt vertegenwoordigd.

 

Stichting Zelfbewustzwanger behartigt de belangen van zwangere vrouwen in de geboortezorg. Dat doen we op landelijk niveau. We zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en voorlichtingsmateriaal, beleidsontwikkeling en -uitvoering in de geboortezorg. De stem van onze achterban; alle zwangere vrouwen die ons e-healthprogramma volgen of deel uitmaken van onze community, vormt het inhoudelijk fundament voor de hoogwaardige en representatieve cliëntenparticipatie die wij organiseren.

 

Ons doel daarbij is om de stem van de zwangere vrouw te laten klinken als gelijkwaardige partij.

De stem van de zwangere vrouw laten klinken

Wij zetten ons in om de stem van de zwangere vrouw te laten klinken in de geboortezorg, zodat zoveel mogelijk vrouwen met een goed gevoel kunnen terugkijken op hun eigen zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Dat doen we op meerdere niveaus.

Ten eerste doen we dat op het niveau van de individuele zwangere vrouw, door haar kosteloos ons e-healthprogramma aan te bieden. Het e-healthprogramma is gebaseerd op een uitgebreid behoefte-onderzoek – dus op wat vrouwen zelf hebben aangegeven belangrijk te vinden. Het ondersteunt hen om te ontdekken wat hun wensen zijn en daarvoor te durven staan. We werken samen met zorgprofessionals om het e-healthprogramma actief aan te bieden en zoveel mogelijk zwangere vrouwen te bereiken.

Ten tweede behartigen we de belangen van zwangere vrouwen op landelijk niveau. Onze achterban is representatief en vormt een inhoudelijk fundament om op hoogwaardige wijze cliëntenparticipatie te organiseren. Ons doel daarbij is om samen te werken als gelijkwaardig partner en structureel vanuit een ‘educated’ cliënt perspectief de belangen van zwangere vrouwen te behartigen. Dat betekent dat de cliëntvertegenwoordiger zich verdiept in de materie die voorligt, zodat er kritische vragen gesteld kunnen worden en er een vertaalslag gemaakt kan worden van de feedback van de representatieve achterban naar het (meestal WO-) niveau waarop het onderwerp betrekking op heeft.

Wil je ook met ons samenwerken of wil je meer weten over wat we allemaal doen?