Steun tijdens de Coronacrisis

In opdracht van ZonMw hebben we ons project mogen uitvoeren om zwangere vrouwen tijdens de Coronacrisis extra te ondersteunen om zich vanuit huis/thuisisolatie goed voor te bereiden. Daartoe hebben we niet alleen ons e-healthprogramma actiever onder de aandacht gebracht, maar hebben we het ook verrijkt met een speciale module “Zwanger tijdens de Coronacrisis” en is er een belangrijk handvat uit ons e-healthprogramma (de BRAINS-methode) in meerdere talen ter beschikking gesteld.

Alle zwangere en recent bevallen vrouwen worden geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19 en behoren tot een kwetsbare doelgroep. Die kwetsbaarheid uit zich in dat een bevalling zich niet laat plannen, dat de verleende zorg rondom een bevalling en kraamtijd onder druk staat door de COVID-19-crisis en dat alle zwangerschapscursussen en centering pregnancy bijeenkomsten (peer support) niet doorgaan. Dat maakt dat zwangere en recent bevallen vrouwen voor de praktische uitdaging staan dat zij zich moeten voorbereiden op hun bevalling en kraamtijd, terwijl er veel meer onzekerheid is over waar en hoe ze kunnen bevallen en er veel minder mogelijkheden zijn om zich goed voor te bereiden. Vermoed wordt dat tijdens de Coronacrisis driemaal zoveel vrouwen te maken krijgen met een postnatale depressie en veel meer vrouwen angstig zijn (29% naar 72%), zie bron. In deze crisisperiode is het dus extra belangrijk dat vrouwen laagdrempelige online steun krijgen bij de voorbereiding op de bevalling. Wij bieden die steun met ons e-healthprogramma en besloten community (peer support).