Hoe gaat het echt?

Onderzoek Positieve Gezondheid Geboortezorg

Vanaf februari 2021 is vanuit Stichting Zelfbewustzwanger een onderzoek van start gegaan naar de invloed van Positieve Gezondheid op de gezondheid en het welzijn van aanstaande moeders tijdens de zwangerschap. Positieve Gezondheid is een relatief nieuw concept dat bijdraagt aan het vermogen om met fysieke, emotionele en mentale uitdagingen in het leven om te gaan. In plaats van dat het accent ligt op wel of niet ziek zijn, wordt juist meer aandacht besteed aan een betekenisvol leven. De focus ligt hierbij op veerkracht en de eigen regie voeren.

 

De effectiviteit van Positieve Gezondheid is in een aantal actuele onderzoeken al aangetoond; deelnemers voelden zich meer verbonden met hun omgeving, zelfstandiger en weerbaarder in termen van gezondheid. Des te interessanter is het om te onderzoeken wat deze benadering kan betekenen voor aanstaande moeders, juist omdat deze gevoelens tijdens en vlak na de zwangerschap nog wel eens willen ontbreken. Emma de Vries gaat dit onderzoek uitvoeren. Lees hier meer over op Emma.

Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar enkele deelnemers die op dit moment maximaal 30 weken zwanger zijn. Gedurende het onderzoek zullen 3 tot 5 afspraken worden gepland waarbij Positieve Gezondheid zal worden toegepast, waarbij steeds een korte vragenlijst wordt afgenomen en een gesprek zal plaatsvinden. Uitgaande van de huidige situatie zullen deze afspraken online plaatsvinden. Deelname is uiteraard anoniem en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Mocht je willen deelnemen, vul dan het aanmeldformulier in door te klikken op onderstaande link.

Voor zorgprofessionals die ons onderzoek willen delen bij de zwangere vrouwen die zij begeleiden, hebben we een concept mail beschikbaar.

 

Aanmeldformulier