Richtlijnen in de geboortezorg

In een richtlijn staan aanbevelingen voor zorgverleners om de screening, diagnostiek, behandeling of zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor de ontwikkeling van een richtlijn zijn zorgverleners én cliënten nodig. Zij moeten hun vragen over de zorg met elkaar bespreken. Zodat de richtlijn zowel tegemoetkomt aan de behoeften van zorgverleners als aan de behoeften van cliënten. Stichting Zelfbewustzwanger is betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen in de geboortezorg. Daarbij brengen wij ervaringsdeskundigheid in vanuit de expertise die wij hebben als landelijke cliëntenorganisatie, ook vanuit het perspectief van de gezonde zwangere vrouw. Onze cliëntenvertegenwoordigers hebben elk hun eigen kwaliteiten en het is afhankelijk van de context of zij ook zelf ervaringsdeskundigen zijn.

Wij zetten in op dat de regie bij de cliënt ligt

Als belangrijk knelpunt bij richtlijnontwikkeling zien we dat de uitkomst van een richtlijn meestal een advies is waarin één specifieke optie wordt geadviseerd/aanbevolen als beste optie.

In de praktijk leidt dit er vaak toe dat vrouwen niet de vrijheid voelen om dan voor een andere optie te kiezen, omdat er al een waardeoordeel ligt verscholen in het advies (meestal een oordeel waarin angst voor het worst-case-scenario de doorslag heeft gegeven, hoe klein dat risico ook is). Indien de uitkomst van richtlijnen een objectieve presentatie van verschillende opties zou zijn i.p.v. een aanbeveling voor een specifieke optie, dan ligt de bal bij zwangere vrouwen om er zelf actief over na te denken en een keuze te maken die bij hen past. Het vertrouwen dat zwangere vrouwen zelf een goede keuze kunnen maken als er niet sturend maar zuiver objectief wordt geïnformeerd, zou wat ons betreft de basis moeten zijn van cliëntgerichte geboortezorg. Dit is waar het ons ook steeds om gaat als we het hebben over dat de regie bij de cliënt moet liggen. Dit vormt voor ons het belangrijkste aandachtspunt bij richtlijnontwikkeling.

Cliëntenvertegenwoordigers

Om de belangen van zwangere vrouwen te behartigen zijn onze cliëntenvertegenwoordigers actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen.

 

Onze cliëntenvertegenwoordigers:

  • hebben vaak een eigen ervaring, maar kunnen deze dan met enige afstand bekijken. Ze hebben hun eigen ervaring verwerkt, kunnen deze goed verwoorden en erop reflecteren;
  • kennen actuele ervaringen van andere zwangere vrouwen (collectieve ervaringen);
  • stellen zich gelijkwaardig op. Zij kunnen, willen en durven die positie in te nemen;
  • willen zich inzetten voor andere zwangere vrouwen (en daarbinnen mogelijk een specifieke doelgroep);
  • hebben empathisch vermogen. Zij kunnen zich inleven in de ander.

 

Heb je interesse om ook een cliëntenvertegenwoordiger te worden voor onze stichting, neem dan contact met ons op!

 

Hieronder lees je bij welke richtlijnen we recent betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling

STANDPUNT COVID-19 EN ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN KRAAMBED

 

In dit document worden adviezen gegeven over:

  • Antenatale controles bij vrouwen die COVID-19 hebben (doorgemaakt) tijdens de zwangerschap.
  • Verloskundig beleid tijdens de bevalling bij vrouwen met COVID-19.
  • Borstvoeding en verzorging bij COVID-19.

Het gehele document is terug te lezen op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

RICHTLIJN BIJ EEN ZWANGERSCHAP TUSSEN DE 41-42 WEKEN

In de nieuwe richtlijnmodule ‘Beleid zwangerschap 41 weken’ wordt geadviseerd om in het gesprek met de zwangere vrouw de voor- en nadelen van zowel afwachten tot de bevalling spontaan begint als een inleiding te bespreken. Het proces om tot deze richtlijn te komen is niet altijd gemakkelijk geweest. We zijn blij dat er consensus is bereikt over een richtlijn waarbij de zwangere vrouw na zorgvuldige counseling zelf beslist wat voor haar en haar baby de beste keuze is. In dit traject is ook rekening gehouden met de recent gepubliceerde SWINDEX-studie en de bevindingen zijn daarin meegenomen.  Er zal nog een keuzehulp worden ontwikkeld.