Wetenschappelijk onderzoek in de geboortezorg

Wetenschappelijk onderzoek vormt vaak de aanleiding voor een verandering in de geboortezorg. Om die reden is het van groot belang dat cliënten op meerdere niveaus bij het onderzoek zijn betrokken en dat hun belangen worden behartigd. Stichting Zelfbewustzwanger richt zich op gelijkwaardige samenwerking in het algemeen en bij participatie aan een wetenschappelijk onderzoek vertaalt zich dat naar de rol van volwaardig onderzoekspartner. Onze cliëntenvertegenwoordigers hebben daartoe een of meerdere cursussen gevolgd bij PGO support, zodat ze gedegen kennis hebben van wat er allemaal komt kijken bij een wetenschappelijk onderzoek. Hieronder kun je lezen bij welke wetenschappelijke onderzoeken we recent zijn betrokken. Heb je een onderzoeksidee en interesse om met ons samen te werken of wil je zelf graag een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek als cliëntenvertegenwoordiger? Neem dan contact met ons op.

Contact

WAAG studie Corona

De Coronacrisis heeft veel gevolgen voor de geboortezorg. Zorgverleners proberen zo min mogelijk fysiek contact te hebben met zwangere en bevallen vrouwen en hun gezinnen. Er wordt op creatieve wijze gezocht naar manieren om goede kwaliteit van zorg te blijven geven, bijvoorbeeld door contact via telefoon (al dan niet via beeldbellen), door het maken van webinars en door ‘raamvisites’ zonder fysiek contact. Bij aanvang van de epidemie in Nederland volgden vrijwel dagelijks aanpassingen in protocollen waarbij de cliënt niet of nauwelijks betrokken werd. In de WAAG studie is onderzocht hoe geboortezorgprofessional en cliënten al deze veranderingen hebben ervaren. Stichting Zelfbewustzwanger was betrokken als volwaardig onderzoekspartner in samenwerking met Midwifery Science Amsterdam UMC, Radboud UMC, Groningen UMCG en het Childbirth Network. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen we deze delen.

De VALID studie

(practice VAriation in Labour InDuction)

Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in de Nederlandse geboortezorg tot variatie in zorg leiden en ook is onduidelijk in hoeverre die variatie eigenlijk ongewenst is. In de VALID studie richten we ons op variatie in de mate waarin de baring wordt ingeleid. Dit is een belangrijk onderwerp, want inleiden van de baring neemt toe en in hoeverre dit leidt tot verbetering van perinatale en maternale uitkomsten blijft een onderwerp van discussie. We werken in het kader van dit onderzoek samen met Academie Verloskunde Maastricht (AVM), het NIVEL, de VSV federatie, Midwifery Science (AVAG) en het LOQS (Consortium Limburg).