Een goed doel. Werkend vanuit ons hart & ziel.

Stichting Zelfbewustzwanger is een goed doel en heeft een ANBI-status. Ons doel is dat zoveel mogelijk vrouwen (en hun partners) met een goed gevoel terugkijken op hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft ons erkend als landelijke cliëntenorganisatie in de geboortezorg.

Ons kernteam bestaat uit een driehoofdig bestuur, een directeur, een raad van advies en een geboorteraad. Wij werken met een groeiend team van vrijwilligers.

Floor Molkenboer is de oprichtster van Zelfbewustzwanger. Lees hier meer over de onstaansgeschiedenis.

Onze missie

Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk vrouwen met een goed gevoel terugkijken op hun zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Daarvoor is het van belang dat vrouwen de regie hebben en dat de keuzes die zij maken zoveel mogelijk voortkomen uit een gevoel van kracht en vertrouwen in zichzelf en dat hun omgeving dat ook stimuleert.

Onze visie

De zwangere vrouw staat centraal in de geboortezorg. De aangeboden zorg is op haar afgestemd en ze wordt goed geïnformeerd over de keuzes die ze heeft. Dat betekent dat de informatie die zij krijgt objectief, compleet en begrijpelijk is, dat haar (directe) omgeving haar (stem) volledig respecteert en dat haar stem doorslaggevend is.